Charpentier

64
Beskrivning
Överstelöjtnanten vid Åbo infanteriregemente Toussaint Charpentier från Normandie (Frankrike), som 1630 kommit i svensk tjänst, adlades 3.9.1664 och introducerades 15.6.1668 under nr 765.

Två ättlingar på kvinnolinjen, majoren Robert Gustav och kaptenen Carl Fredrik L'Eclair av vallonsläkt adlades och adopterades 11.7.1773 och introducerades 11.6.1777 på ättens namn och nummer.

Ätten immatrikulerades i Finland 5.2.1818. Den fortlever även i Sverige.

Namnet uttalas '∫arpantie:

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.