Cederwald, von

175
Beskrivning
Hovrättsrådet i Åbo hovrätt Arvid Cederwald blev 18.6.1809 adlad och introducerades 17.9.1818 under nr 175 bland adelsmän.

Ätten utdog med sonen överstelöjtnanten Arvid von Cederwald 9.8.1840.