Cederström

12
Beskrivning
Ätten härstammar från Småland och adlades 8.8.1684 samt introducerades 14.9.1686 under nr 1062. Såsom adlig utdog ätten i Sverige 5.9.1815, men hade dessförinnan 5.7.1731 upphöjts i friherrligt stånd och introducerats 16.9.1743 under nr 211.

År 1819 blev en gren grevlig enligt primogenitur.

På Finlands riddarhus immatrikulerades den friherrliga ätten 28.9.1818 under nr 12. Ätten utdog i Finland 11.5.1828, men fortlever talrikt i Sverige.

Originalsköldebrevet från 1684 samt friherrebrevet 1731 i original finns deponerat på Sveriges riddarhus.