Cederholm

266
Beskrivning
Prokuratorn i senaten Carl Adolf Teodor Sederholm blev 29.3.1886 upphöjd i adligt stånd och introducerad på riddarhuset 8.6.1887 under nr 266.

Ätten utgick på manssidan med stiftarens son, vicehäradshövdingen Gustav Arne Cederholm 29.12.1931 och helt och håller 6.2.1953.

Det finns inget samband mellan den finska ätten Cederholm och den på Sveriges riddarhus inskrivna ätten Cederholm nr 1485.