Cedercreutz

6
Beskrivning
Landshövdingen i Västmanlands län, lagmannen Jonas Folkern från Folkärna sn (Dalarna) adlades 20.8.1711 och introducerades 17.12.1713, men uteslöts i matrikeln 1727 då ätten redan upphöjts till högre värdighet, vilket skedde då han upphöjdes till friherre 23.5.1719 och introducerades samma år under nr 143.

Ätten immatrikulerades i Finland 5.2.1818, dit den flyttat 1801. Utdöd i Sverige 1871. Ätten har återvann efter överflyttning representationsrätt på Sverige Riddarhus 6.10.1950.

Namnet uttalas 'se:därkröjts.

Sköldebrevskopia finns i riddarhusarkivet.