Carpelan

19
Beskrivning
Väpnaren Påvel Karpelainen från Vemo (Egentliga Finland) adlades 7.12.1407. Ättlingar av hans sondotter introducerades 10.3-4.4.1625 under nr 38.

Sköldebrev har ej utfärdats.

Generallöjtnanten och översten för Västerbottens regemente herr Vilhelm Carpelan upphöjdes jämte sin brorson, överstelöjtnanten herr Carl Efraim Carpelan till friherre 15.10.1771 och introducerades 9.5.1776 under nr 281. Ätten immatrikulerades i Finland 28.1.1818. Både den adliga ätten och den friherrliga ätten fortlever i Sverige.

Ytterligare en ätteman upphöjdes till friherre 1790 men ätten utdog 1842.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.

Namnet uttalas 'karpelan.