Böningh, von

205
Beskrivning
Handelsombudsmannen i Reval Gustav Fredrik Böning anhöll år 1838 om förnyande av sitt adelskap (d.v.s. naturalisation) och introduktion på Finlands riddarhus. Ansökningen avslogs, men vid det tillfället ansåg man att »med avseende å herr handelsombudsmannens härstammande från en finsk adelig ätt och hans för övrigt ådagalagde förtjänsters» han ansågs värdig att upphöjas i adligt stånd, vilket skedde 3.1.1839 med introduktionen 8.5.1840 under nr 205 med namnet von Böningh.

Ätten utslocknade 11.5.1891 med stiftarens son kollegiirådet Reinhold Brix von Böningh.

Ätten är av tysk härkomst med sannolikt ursprung i antingen Westfalen eller Pommern.