Bäck i Finland

15
Beskrivning
Knekthövitsmannen Carl Becks söner, sedermera överstelöjtnanterna Carl och Johan Beck blev för faderns förtjänster introducerade 19.2.1633 under nr 193. Ätten immatrikulerades i Finland 17.9.1818 och utdog på manslinjen 20.2.1927 och helt och hållet 15.3.2008.

Härstammar från Rhenprovinserna och kom på 1500-talet till Finland.