Burghausen, von

45
Beskrivning
Stamsläkten von Hausen - eller von Husen - har varit rätt utbredd i Estland, varifrån den inkom till Finland i mitten av 1640 talet. Herman von Husen adlades 20.10.1652 och introducerades under nr 560.

Ätten immatrikulerades i Finland 6.2.1818 under nr 45 och utslocknade 16.2.1845.