Bruun

56
Beskrivning
Ministerstatssekreteraren och tf kanslern vid universitetet i Helsingfors, herr Teodor Bruun upphöjdes till friherrlig stånd 27.5.1883 och introducerades 6.6.1884 under nr 56.

Ätten härstammar från Viborg på 1600-talet och utslocknade på svärdssidan 14.1.1975.

Valspråk: Tenax propositi (orubblig i sin föresats).