Brunow

56
Beskrivning
Arklimästaren i Helsingfors, borgfogden Bryniel Gudmundsson Smålänning adlades 18.6.1575. Ätten introducerades 27.8.1664 under nr 689 och immatrikulerades i Finland 26.1.1818. Yngre grenen immatrikulerades 1974 och huvudmanna- och äldre grenen 1990.

Avskrift av sköldebrevet finns i Sveriges riddarhusarkiv.

Huvudmannagrenen bär namnet Brunou.

Namnet uttalas 'brunnåv eller 'brunåu.