Bruncrona

116
Beskrivning
Sekreteraren i kanslikollegium Abraham Brun adlades 30.9.1726 och introducerades 10.12 samma år under nr 1798.

Ätten immatrikulerades i Finland 7.2.1818.

Ätten härstammar från Södermanland och överflyttade till Finland i mitten av 1700-talet. Originalsköldebrevet i privat ägo, kopia finns i riddarhusarkivet.