Brummer A268

268
Beskrivning
Biträdande kamreraren i kejserliga senaten, hovrådet Alexander Wilhelm Brummer, adlades 7.12.1892 och introducerades 25.1.1894.

Ätten är en livländsk adelsätt och kom till Finland under 1600-talet.

Valspråk: Rebus non verbis (med handling ej med ord).