Brummer A112

112
Beskrivning
Översten Johan Magnus Brummer naturaliserades och  introducerades utan remiss eller brev 17.10.1723 under nr 1772.

En medlem av ätten immatrikulerades i Finland 29.1.1818 och utgick med den immatrikulerade 27.4.1855.

Ättlingar till stamfaderns bror, majoren Mårten Brummer, inskrevs 25.4.1856 och 20.7.1870 i stöd av kejserlig resolution på ättens namn och nummer.

Ätten härstammar från Tammik (Livland) under mitten av 1500-talet.

Originalsköldebrevet finns i Sveriges riddarhusarkiv.