Brand

16
Beskrivning
Sannolikt härstammar ätten från en urgammal tysk adlig släkt. Adlades i Sverige 22.3.1581 och introducerades 1625 under nr 201.

Ätten immatrikulerades i Finland 7.2.1818 under nr 16. Utdog på manslinjen 13.4.1883 och på kvinnolinjen 10.9.1930.