Brakel

139
Beskrivning
Ätten uppges härstamma från Westfalen. Den inkom till Estland och nämns där redan 1277. Sedan senare hälften av 1600%u2013talet bosatt i Finland, introducerades den 1756 på svenska riddarhuset under nr 1979 bland adelsmän.

Ätten immatrikulerades 6.2.1818 på riddarhuset i Finland under nr 139 och  utslocknade 22.8.1943.