Bosin

49
Beskrivning
Enligt traditionen av en holsteinsk adlig släkt, som inkom till Sverige före 1614. Adelskapet ansågs vid riksdagen 1633 kunna betvivlas eller i vart fall vara ostyrkt. Trots det naturaliserades ätten 23.7.1653 och introducerades 6.6.1654 under nr 592.

Ätten immatrikulerades 28.1.1818 under nr 49 och utslocknade 27.7.1862 i Finland men fortlever i Sverige.