Born, von

153
Beskrivning
Patriciersläkt från Stralsund, känd sedan 1500-talet i sedermera svenska Pommern. Upphöjdes 9.4.1750 i tyskt riksadligt stånd med namnet von Born. Ett antal ättemedlemmar naturaliserades såsom svenska adelsmän 13.9.1772 och introducerades 9.5.1776 under nr 2083.

Ätten immatrikulerades på Finlands riddarhus 30.1.1818 under nummer 153 bland adelsmän och utslocknade som adlig ätt 15.12.1867.