Bonsdorff, von

49
Beskrivning
Kamreraren i senaten, statsrådet, juris utriusque och filosofie doktorn, herr Johan Gabriel von Bonsdorff av adliga ätten nr 181, upphöjdes till friherre 12.4.1868 och introducerades 22.4.1869.