Boisman, von

184
Beskrivning
Översten Gustav Adrian Boisman adlades i Sverige 20.9.1808. Han dog kort därefter och hann inte ta introduktion. Hans änka och barn erhöll 1816 tillstånd till introduktion på Finlands riddarhus, vilket skedde 7.3.1822 under nr 184 bland adliga ätter.

Ätten utdog på manslinjen 26.11.1826, helt och hållet 13.8.1849.

Släkten Boisman kan spåras tillbaka till Reval och återfinns på 1600-talet i Viborg. En medlem av släkten adlades 1720, också med namnet von Boisman, och den ätten fortlever i Sverige.