Boije af Gennäs

20
Beskrivning
Presidenten i Statskontoret Hans Henrik Boije af Gennäs upphöjdes till friherrliga stånd 15.10 1771. Han fick som sonlös kungligt tillstånd 22.2.1773 att adoptera sina brorsbarn. Introduktion skedde 1777 under nr 294. Denna adopterade friherrliga ätt, immatrikulerades på Finlands riddarhus 28.1.1818 under nr 20 och utgick på manslinjen 8.11.1930 samt helt och hållet 4.12.1948.