Boije af Gennäs

1
Beskrivning
Frälsesläkt från Pojo (Nyland) under början av 1500-talet introducerades 10.3-4.4.1625 under nr 77, numret kom 3.7.1634 att ändras till nr 16.

Ätten immatrikulerades i Finland 28.1.1818 som den enda av de ursprungliga riddarätterna och fortlever även i Sverige.

Den friherrliga ätten nr 20 är utdöd.

Namnet uttalas 'båjje av 'jenne:s.

Sköldebrev har ej utfärdats.