Blåfield

22
Beskrivning
Väpnaren Bengt Jönsson från Åbo adlades 12.11.1476. Ätten introducerades 17.1.1638 under nr 245 och immatrikulerades i Finland 24.1.1818.

Namnet uttalas 'blåfjeld.

Originalsköldebrevet förstört men en avskrift finns i Sveriges riddarhusarkiv.