Björksten, af

216
Beskrivning
Senatorn i ekonomiedepartmentet, verkliga statsrådet Bror Ulrik Björksten adlades 15.4.1853 och introducerades 13.2.1855.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ättcn nr 270 af Björkesten.