Björkesten, af

270
Beskrivning
Senatorn i justitiedepartementet Sune Birger Johan Björkstén adlades 26.5.1896 och introducerades 25.11 samma år.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten nr 216 af Björksten och kom från Livland till Finland i början av 1700-talet.