Björkenheim

197
Beskrivning
Kaptenen, bruksägaren, sedermera bergsrådet Lars Magnus Björkman adlades 3.5.1834 och introducerades 4.4.1835.

Ätten härstammar från Ny-Ed (Värmland) i slutet av 1600-talet. Den överflyttade till Finland i början av 1800-talet.