Kammarkören Audite

06.04.2023 kl. 19.00 – 21.00

https://kuoromusiikinkausikonsertit.fi/sv/konsert/voices-of-earth

Kammarkören Audite firar sina 30 år med helheten Voices of Earth, som består av sex beställningsverk i vilka begrundas relationen mellan naturen och människan. I verken företas bl.a. en forskningsresa till Sierra Nevadas hisnande sköna bergslandskap, och det görs en djupdykning i oceanen där man kan få syn inte enbart på märkliga marina varelser utan också på enorma mängder plastskräp.

Kammarkören Audite är Helsingfors konservatoriums kammarkör, vars sångare är professionella musiker, musikstuderande och erfarna körsångare. Audites centrala repertoar består av mångsidig körmusik från skilda epoker.

PROGRAM

Markku Klami (1979-)
into the deep peace (2021)
text John Muir

Anna Huuskonen (1983-)
Consider the Sea (2021)
text Herman Melville ja Kimberly Warner, Elizabeth Linske, Patrick Mustain, Melissa Valliant, ja Christy Leavitt

Matthew Whittall (1975-)
The Geography of Hope (2021)
text Wallace Stegner

– – – väliaika 20 min – – –

Jani Sivén (1971)
The Earth does not Belong to Man (2021)
text John Hollow Horn ja Chief Seattle

Finn Shields (1994-)
Kun tulet vihreään (2021)
text Erja Tulasalo

Alex Freeman (1972)
Light (2021)
text Rob Hardy

Körpresentation
Audite

Kammarkören Audite är Helsingfors konservatoriums kammarkör, där sångarna är professionella musiker, musikstuderande och erfarna körsångare. Kören har alltsedan grundandet år 1992 letts av Jani Sivén, lektor i kördirigering vid Sibelius-Akademin inom Konstuniversitetet. Audite har medverkat i nära 20 operaproduktioner, av vilka flera har varit uruppföranden. Förutom de sceniska verken består Audites centrala repertoar av mångsidig körmusik från olika epoker, exempelvis Joby Talbots a cappella -verk Path of Miracles, som Audite framförde ffg i Finland år 2018.