Aminoff, kreivillinen

Text
Turun akatemian varakansleri, Suomen asiain komitean jäsen, salaneuvos, vapaaherra Johan Fredrik Aminoff, joka oli Ruotsissa vuonna 1808 korotettu vapaaherralliseen arvoon ja introdusoitu Suomen Ritarihuoneeseen 5.2.1818 vapaaherrallisena sukuna numero 25, korotettiin vanhimman poikansa kanssa kreivilliseen arvoon 12.9.1819 ja introdusoitiin Suomen Ritarihuoneeseen 6.11.1821 kreivillisenä sukuna numero 5. Kreivin arvo määrättiin periytymään esikoisoikeudella vanhimmalle pojalle.
Motto: Nec adversa, nec prospera flectent (älköön vastoinkäyminen eikä menestyskään muuttako).