de Geer till Tervik

Text
Suvulla on monta haaraa, joista kreivillinen suku de Geer till Tervik polveutuu vapaaherrallisesta suvusta de Geer till Tervik. Suku korotettiin kreivilliseen arvoon 18.7.1809 nimellä de Geer till Tervik ja introdusoitiin Suomen Ritarihuoneeseen 29.1.1818 kreivillisenä sukuna numero 3. Se sammui 18.10.1855.