Indrenius-Zalewski

Text
Senaatin talousosaston senaattori, Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston varakansleri, jalkaväen kenraali herra Bernhard Indrenius korotettiin vapaaherralliseen arvoon 9.4.1871 ja introdusoitiin Suomen Ritarihuoneeseen 16.4.1872 vapaaherrallisena sukuna numero 51. Suku sammui mieslinjalla vuonna 1920 ja kokonaan vuonna 1975. Hänen tyttärenpoikansa, puolalaisen kontra-amiraali Hieronim Maximilian Zalewskiin lapset, adoptoitiin 24.9.1914 nimellä Indrenius-Zalewski vapaaherralliseen sukuun numero 51.