af Tengström

Text
Turun piispa Jakob Tengströmin lapset ja jälkeläiset aateloitiin hänen ansioidensa perusteella 19.7.1809 ja introdusoitiin Suomen Ritarihuoneeseen 23.1.1818 aatelisena sukuna numero 169. Suku sammui mieslinjalla 12.10.1907 ja kokonaan 29.10.1995. Suku on lähtöisin Länsi-Götanmaalta, Tengenen pitäjän Trökörnasta. Suku on saanut nimensä Tengenen mukaan.