Wasastjerna

Text
Vaasan kaupungin raatimies, ruukinomistaja, kauppaneuvos Abraham Falander ja Vaasan hovioikeuden kanneviskaali, laamanni Anders Johan Bergvald aateloitiin 17.10.1808 Suomen sodan aikaisten ansioidensa perusteella ja introdusoitiin Ruotsin Ritarihuoneeseen 8.9.1809 aatelisena sukuna numero 2196. Suku immatrikuloitiin Suomen Ritarihuoneeseen 6.2.1818 aatelisena sukuna numero 162. Suku on lähtöisin Stora Kopparbergetista Taalainmaalta ja sillä on yhteinen alkuperä aatelisen suvun numero 92 Tigerstedt kanssa. Alkuperäistä vaakunakirjaa säilytetään Suomen Ritarihuoneen arkistossa.