Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 145 ätter fördelade på 3 grevliga, 26 friherrliga och 115 adliga ätter (Adelskalendern 2019). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
von Baumgarten
von Becker
Benzelstierna
Berg
Bergenheim, adl.
Bergenheim, frih.
Bergenstråle
Björkenheim
af Björkesten
af Björksten
von Blom
Blåfield
von Boehm
Boije af Gennäs, adl.
Boije af Gennäs, frih.
von Boisman
von Bonsdorff, adl.
von Bonsdorff, frih.
von Born, adl.
von Born, frih.
Bosin
Brakel
Brand
von Briskorn
Brummer A 112
Brummer A 268
Bruncrona
af Brunér
Brunow
Bruun, adl.