Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 143 ätter fördelade på 3 grevliga, 24 friherrliga och 116 adliga ätter (Adelskalendern 2022). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Möllersvärd
von Nandelstadh
Nassokin
Nicolaij
von Nolcken
Nordenheim
Nordenskiöld
Nordenstam
Nordenswan
Nordmann
Norrmén
von Nottbeck
von Numers
Nybom
af Nyborg
Oker-Blom
Olivecreutz
Ollonberg
Palmén, adl.
Palmén, frih.
Palmfelt
af Petersen
Pinello
Pipping
Pippingsköld
Pistolekors
von Platen
Pomell
von Post
Procopé