Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 143 ätter fördelade på 3 grevliga, 24 friherrliga och 116 adliga ätter (Adelskalendern 2022). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Prytz
von Qvanten
Ramsay, adl.
Ramsay, frih.
von Rancken
von Rehausen
Rehbinder
Reiher
Rein
Rennerfelt
von Rettig
Reutersköld
Ridderborg
Ridderstad
Ridderstorm
Riddersvärd
Roediger
von Rohr
Rokassowskij
Roos af Hjelmsäter
Rosenbröijer
Rosenkampff
Rosenlew
Rotkirch, adl.
Rotkirch, frih.
Sackleen, adl.
Sackleen, frih.
Sanmark
Sass
von Schantz